Nasza szkoła - szkołą nowoczesną i przyjazną, 
przygotowującą do osiągnięcia sukcesów i otwartą na środowisko
Zespół Szkół w Gostyni
 

   Z życia szkoły
Spotkanie z Hektorem

26 września uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Gostyni uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Mikołowie. Policjanci przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a także numery alarmowe, na które należy dzwonić w chwili zagrożenia. Ciekawostką były ćwiczenia praktyczne, a w tym nauka pozycji, którą powinno się przyjąć podczas spotkania z groźnym psem.
Największą niespodzianką okazało się pojawienie maskotki policji - Hektora.
To były bardzo pouczające zajęcia, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Bardzo dziękujemy policjantom za cenne rady i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych.
Maja Orzełowska
 
 
 
Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata
 
Z  okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata, obchodzonego na całej kuli ziemskiej w dniu 16 września, nasza szkoła również przyłączyła się do akcji ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie klas IV i VI  razem z nauczycielami zorganizowali zbiórkę odpadów w okolicy szkoły i boisk sportowych. Zaskoczeniem dla wszystkich był fakt, że odpady życia społecznego znajdowano okazjonalnie, a worki napełniały się stosunkowo wolno. Fakt ten świadczy o tym, że w ciągu ostatnich paru lat znacznie wzrosła świadomość społeczna co do zgubnych konsekwencji zanieczyszczania naszej planety, a akcje takie jak ta przynoszą zamierzone efekty.
Monika Budz, Justyna Smółka
 
 
 
CZAS WDZIĘCZNOŚCI

Dobra, życzliwa, wyrozumiała, otwarta na zmiany, życzliwa i cierpliwa, to tylko niektóre cechy Pani Dyrektor Jadwigi Pasierbek. Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Gostyni potrafiliby wymienić ich o wiele więcej. Dlatego na uroczystości, która odbyła się 8 września br. w naszej szkole pojawiało się tak wiele ciepłych słów pod adresem odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor.
Dziękowaliśmy za czterdzieści lat pracy w naszej szkole, za oddanie i ogromne zaangażowanie na rzecz rozwoju placówki, ale przede wszystkim za to, że zawsze potrafiła każdego wysłuchać i zrozumieć, że dla każdego miała czas i dobre słowo.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Słomka, Sekretarz Gminy Pani Ewa Placha, Inspektor ds. Oświaty Pani Ilona Sigmundzik, a także przedstawiciele Rady Rodziców. Swoje słowa wdzięczności wyrazili także uczniowie w krótkim programie artystycznym przygotowanym  przez p. Małgorzatę Pisarzowską. Młodsi dziękowali piosenką i kwiatami, a starsi dostarczyli przesyłkę specjalną z napisem „Paka emeryta”.
Z pewnością nikt nie zapomni tej niezwykłej atmosfery, jaką tworzyła w naszej szkole Pani Dyrektor Jadwiga Pasierbek. Dziękujemy!
 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”. /Jan Paweł II/
Zuzanna Gröbner 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie Zespołu Szkół w Gostyni oddali hołd patronowi szkoły

    2 września dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół w Gostyni tradycyjnie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających patrona swojej szkoły pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939. Hołd bohaterom oddały obecne podczas uroczystości poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Uczniowie, poprzez uczestnictwo we mszy świętej oraz następujących po niej obchodach upamiętniających 77 rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę po raz kolejny udowodnili, iż pamiętają o bohaterach II Wojny Światowej, a uczucia patriotyczne nie są im obce.

Joanna Kopańska
Karolina Bereza
 

 

Pasowanie na ucznia

1 września 2016 rozpoczęliśmy rok szkolny. Do grona naszej szkolnej społeczności dołączyło 45 pierwszoklasistów. Starsi koledzy we współpracy z 6-latkami przygotowali dla zgromadzonych uczniów i ich rodziców program artystyczny. 
Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, po którym pani dyrektor Irena Piszczek przywitała obecnych i pasowała przybyłe dzieci na uczniów.
Maja Orzełowska
 
 
 
 
Wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Gostyni 
 
Nadszedł 1 września, a razem z nim koniec beztroskich wakacji. Dzieci i młodzież znów muszą zasiąść w szkolnych ławkach, aby przez kolejne dziesięć miesięcy rzetelnie pracując, zdobywać wiedzę i rozwijać talenty. Jednak dla uczniów Zespołu Szkół w Gostyni, ich rodziców oraz grona pedagogicznego było to wyjątkowe rozpoczęcie roku. Pożegnaliśmy bowiem przechodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Jadwigę Pasierbek i powitaliśmy nową Panią Dyrektor Irenę Piszczek, na której ręce złożono insygnia szkolnej władzy. Pani Dyrektor Irena Piszczek podczas przemówienia przedstawiła również osoby, które będą piastować stanowiska wicedyrektora. W szkole podstawowej funkcję tę sprawuje niezmiennie od 17 lat Pani Jolanta Prasoł, a w gimnazjum wicedyrektorem została Pani Beata Malcharek.
Uroczystość uświetnili swą obecnością Wójt Gminy Wyry Pani Barbara Prasoł,  Inspektor ds. Oświaty Pani Ilona Sigmundzik, Przewodnicząca Rady Gminy Wyry Pani Elżbieta Słomka oraz ks. proboszcz Rafał Październiok.
Po części oficjalnej, przepełnionej wzruszającymi momentami, nastąpiło przedstawienie artystyczne przygotowane przez uczniów klas piątych szkoły podstawowej i drugich klas gimnazjum pod opieką wychowawczyń: Pani Beaty Malcharek, Pani Anny Wróbel, Pani Katarzyny Łuczyńskiej-Dudy i Pani Joanny Kopańskiej. Nad oprawą muzyczną czuwała Pani Katarzyna Urbaniak-Wojtala. Występy zakończyły się bardzo optymistycznym akcentem - piosenką kabaretu OT.TO "Wakacje, znów będą wakacje".
 
Joanna Kopańska
 
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się dnia 1 września 2016 roku

 godz. 9:15  - dla uczniów klas II - VI Szkoły Podstawowej oraz uczniów klas I - III Gimnazjum
godz. 10:30 - dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej


Hostowane na o12.pl
------------------------------------------------------------------------------------
tel./fax (32) 218 76 00, (32) 323 06 33
e-mail: zs_gostyn@wp.pl